Door de groei van de satellietmarkt en de behoefte aan een centraal aanspreekpunt werd in januari 2001 het Satellietplatform opgericht. De Stichting Satellietplatform is een initiatief van vooraanstaande partijen in de satellietmarkt en bundelt de kennis en ervaring op de groeiende markt voor satellietontvangst. Voor de satellietbranche is het Satellietplatform een duidelijk en herkenbaar aanspreekpunt voor consumenten, programma-aanbieders, journalisten, ambtenaren, politici en vanzelfsprekend aangesloten deelnemers.

De doelstellingen van het platform zijn:
• Bevorderen van onbelemmerde ontvangst voor omroepdiensten en multimediadiensten;
• Bevorderen van de vrijheid van consumenten om te kunnen kiezen uit verschillende infrastructuren.

Activiteiten van het platform zijn:
• Beheren van een kenniscentrum;
• Opheffen van politieke en juridische hindernissen;
• Verzorgen van opleidingen met certificeringen;
• Marktinformatie verspreiden via de website en brochures;
• Organiseren van seminars en workshops voor specifieke doelgroepen;
• Belangen behartigen van aangesloten participanten;
• Voorlichting geven over GSO (Gereed voor Satelliet Ontvangst) voor de woningbouwindustrie.